20230703 - 1

Langetermijnsparen: fiscale voordelen en de mogelijke afschaffing

Intro

Bij Tudors Accountancy vinden we het belangrijk om je op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen op het gebied van fiscale hervormingen.

Momenteel worden er door Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verschillende maatregelen overwogen, waarvan één het potentieel afschaffen van de belastingvermindering in het kader van langetermijnsparen. In deze blog informeren we je over wat dit fiscale voordeel precies inhoudt en hoe je er nog steeds aanspraak op kunt maken.

Langetermijnsparen: wat houdt het in?

Langetermijnsparen biedt belastingvoordelen in de personenbelasting voor diegenen die specifieke uitgaven doen. Het is dan ook een waardevolle mogelijkheid om je financiële situatie te optimaliseren. Door het terugbetalen van een lening of het storten van een premie in een fiscale levensverzekering kun je aanspraak maken op deze belastingvermindering. Het terugbetalen van een lening voor bijvoorbeeld een niet-eigen woning, samen met het storten van premies in een fiscale levensverzekering, opent de deur naar het ontvangen van dit waardevolle fiscale voordeel.

Wat zijn de fiscale voordelen?

Langetermijnsparen biedt aantrekkelijke fiscale voordelen die zeker interessant zijn om te overwegen. De belastingvermindering in het kader van langetermijnsparen bedraagt namelijk 30% van de gedane uitgave, verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen die geheven worden op de federale personenbelasting. Dit betekent dat je een aanzienlijk deel van je uitgaven kunt terugkrijgen via belastingvermindering.

Het maximale vrijstelbare bedrag voor langetermijnsparen is afhankelijk van je inkomen, met een absoluut maximum van € 2.350 per belastingplichtige. Als je in staat bent om het absolute maximumbedrag in aftrek te brengen, levert dit een fiscaal voordeel op van € 705 per jaar, zonder rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen. Voor een koppel kan het belastingvoordeel dus oplopen tot wel € 1.410 per jaar. Een belangrijk aandachtspunt is dat langetermijnsparen cumuleerbaar is met het opvullen van de woonbonus, maar alleen als de lening waarop de woonbonus betrekking heeft, is aangegaan vanaf 2015. Als je vóór 2015 een lening hebt afgesloten, is het helaas niet mogelijk om beide fiscale voordelen te combineren.

Met andere woorden: het benutten van het fiscale voordeel van langetermijnsparen is een verstandige strategie om je financiële situatie te versterken en je belastingdruk te verlagen.

Hoe het belastingvoordeel van langetermijnsparen optimaal benutten?

Er zijn verschillende manieren om optimaal gebruik te maken van het belastingvoordeel van langetermijnsparen. Hieronder geven we je een overzicht van twee belangrijke mogelijkheden:

Kapitaalaflossingen van een lening

Een eerste manier om gebruik te maken van het belastingvoordeel is door kapitaalaflossingen van een lening te doen. Er zijn echter specifieke voorwaarden waaraan de lening moet voldoen om fiscaal in mindering te worden gebracht:

 • De lening moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving. Een hypothecair mandaat is niet voldoende.
 • Je moet volle eigenaar zijn van de woning. Als je gebruikmaakt van een gesplitste aankoop, voldoe je niet aan deze voorwaarde.
 • De lening moet betrekking hebben op een woning die niet jouw eigen woning is, zoals een tweede verblijf of een investeringspand.
 • De lening heeft een minimale looptijd van 10 jaar.
 • De lening moet zijn afgesloten bij een financiële instelling binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Het deel van de kapitaalaflossingen dat in aanmerking komt voor belastingvermindering is beperkt tot een specifiek leningsbedrag, afhankelijk van het jaar waarin de lening is afgesloten. In 2023 bedraagt het maximumbedrag dat recht geeft op belastingvermindering € 78.440. Let op: dit maximumbedrag geldt per woning, niet per afgesloten lening.

Storten van een premie in een fiscale levensverzekering

Een andere manier om het belastingvoordeel te benutten, is door een premie te storten in een fiscale levensverzekering. Deze levensverzekering moet aan specifieke voorwaarden voldoen:

 • De levensverzekering moet een minimale looptijd hebben van 10 jaar.
 • De polis moet worden afgesloten vóór de leeftijd van 65 jaar.
 • De begunstigden bij overlijden moeten je echtgenoot, wettelijk samenwonende partner en/of bloedverwanten tot de tweede graad (ouders, kinderen, broers en zussen) zijn.

De fiscale levensverzekering kan de vorm aannemen van een schuldsaldoverzekering (waarbij de premie dient als risicopremie voor het uitkeren van een specifiek overlijdenskapitaal) of een spaarformule als aanvullende pensioenopbouw (waarbij de premie dient om een kapitaal op te bouwen dat meestal bij pensionering wordt uitgekeerd).

Het opgebouwde kapitaal in de levensverzekering ondergaat een eindtaxatie, die in principe plaatsvindt via een anticipatieve heffing op je 60e verjaardag. Bijdragen die na deze datum worden gestort, blijven onbelast bij uitkering. Het is belangrijk op te merken dat de eindtaxatie minder voordelig is als het contract wordt afgesloten na je 55e verjaardag of als de gestorte premie na die leeftijd wordt verhoogd. In dat geval wordt de eindtaxatie ingehouden op de tiende verjaardag van de eerste storting of premieverhoging, wat minder voordelig is.

Eventuele afschaffing van het fiscaal voordeel

Belangrijk om te vermelden: de voorgestelde fiscale hervorming overweegt ook de afschaffing van deze mogelijkheid om de ruimte in het kader van langetermijnsparen op te vullen. Maar: contracten die vóór eind 2023 worden afgesloten, zouden nog steeds kunnen profiteren van het fiscale voordeel gedurende de volledige looptijd van het contract.

Het blijft afwachten of de afschaffing daadwerkelijk zal worden doorgevoerd, aangezien de fiscale hervorming zich momenteel in de parlementaire voorbereidingsfase bevindt.

Conclusie

Het is zeer waarschijnlijk dat het fiscale voordeel in het kader van langetermijnsparen definitief wordt afgeschaft na dit jaar, met uitzondering van de fiscale voordelen voor bestaande contracten. Als je nog wilt profiteren van het belastingvoordeel van langetermijnsparen, is het belangrijk om vóór het einde van het jaar een lening voor een niet-eigen woning af te sluiten of een fiscale levensverzekering af te sluiten.

Bij Tudors Accountancy staan we altijd klaar om je te voorzien van meer informatie en advies over langetermijnsparen. Contacteer ons en ontdek hoe wij jouw bedrijf kunnen ondersteunen. 🤝

20230605 - 1

Fiscale aftrekbaarheid van elektrische laadpalen voor ondernemingen: wat je moet weten

Intro

Als ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de fiscale voordelen die je kunt behalen bij investeringen in elektrische laadpalen, zeker nu de vergroening van het wagenpark en de wijzigingen in autofiscaliteit echt hot topic is. Sinds 1 april 2023 en tot 31 augustus 2024 zijn er enkele interessante maatregelen van kracht die de aftrekbaarheid van kosten voor laadstations verhogen. Uiteraard staan we bij Tudors Accountancy opnieuw klaar om je te informeren over deze mogelijkheden, zonder onnodige poespas.

Hieronder sommen we dan ook even de belangrijkste punten voor je op.

Verhoogde kostenaftrek voor ondernemingen

Ondernemingen, zowel eenmanszaken als vennootschappen, die investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024, kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek. Dit betekent dat je als ondernemer een groter deel van de investeringskosten kunt aftrekken van je belastbaar inkomen. Met andere woorden, je kunt een aanzienlijk bedrag van de kosten die je maakt voor de aanschaf en installatie van een laadstation in mindering brengen op je belastingaangifte. Dit heeft als direct resultaat dat je minder belasting hoeft te betalen.

Stel je voor dat je een elektrisch laadstation aanschaft en dit publiek toegankelijk maakt op een locatie zoals een winkelcentrum, supermarkt, winkel of kantoor, waar iedereen zijn elektrische auto kan opladen. Door te investeren in zo'n laadstation, kom je in aanmerking voor de verhoogde kostenaftrek.

Wie komt in aanmerking?

Zowel eenmanszaken als vennootschappen kunnen gebruikmaken van de verhoogde kostenaftrek voor elektrische laadpalen. Vzw's komen alleen in aanmerking als ze onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting.

Wat komt in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de verhoogde kostenaftrek, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

 1. Het laadstation moet nieuw zijn of in nieuwe staat worden verkregen of tot stand gebracht.
 2. Het laadstation moet lineair over minstens vijf belastbare tijdperken worden afgeschreven.
 3. Het laadstation moet publiek toegankelijk zijn, wat betekent dat het beschikbaar moet zijn voor elke derde gedurende de gangbare openingstijden van de onderneming.
 4. Het laadstation moet digitaal gekoppeld kunnen worden aan een beheerssysteem dat de laadtijd en het laadvermogen kan sturen en statusmeldingen kan terugsturen.
 5. Kosten zoals vervoerkosten, installatiekosten, studiekosten en kosten voor elektriciteitscabines die nodig zijn voor de werking van de laadstations komen in aanmerking. Kosten met betrekking tot huisbatterijen worden echter niet gedekt.
 6. Het moet gaan om vaste laadstations en niet om losse laadkabels.

Zoals in puntje 5 vermeld, is het mooie van deze regeling dat je niet alleen kunt profiteren van de initiële aftrek van de kosten van het laadstation zelf, maar ook van bijkomende kosten die ermee gepaard gaan. Denk hierbij aan vervoerskosten, installatiekosten (zoals plaatsing, montage en aansluiting op energiebronnen), kosten voor studies en expertise, en zelfs kosten voor de aanschaf en installatie van elektriciteitscabines die nodig zijn voor de werking van de laadstations. Al deze kosten kunnen worden opgenomen in de totale aanschaffingswaarde van het laadstation en komen in aanmerking voor de verhoogde kostenaftrek.

Verhoogde kostenaftrek

De verhoogde kostenaftrek houdt in dat je een groter percentage van de afschrijvingen kunt aftrekken. De percentages variëren afhankelijk van het tijdstip van investering:

 • Tussen 1 september 2021 en 31 maart 2023: 200% van de afschrijvingen.
 • Tussen 1 april 2023 en 31 augustus 2024: 150% van de afschrijvingen.

Het verhoogde tarief kan worden toegepast vanaf het moment dat het laadstation aan alle voorwaarden voldoet. Het is belangrijk op te merken dat de verhoogde aftrek alleen wordt toegekend voor belastbare tijdperken waarin het laadstation gedurende de hele periode publiek toegankelijk is.

Cumulatie en andere maatregelen

De verhoogde kostenaftrek kan niet worden gecumuleerd met de investeringsaftrek. Daarnaast kan het ook niet worden gecombineerd met de verhoogde investeringsaftrek voor elektrische laadinfrastructuur.

Conclusie

We hopen dat de informatie in deze blog nuttig voor je was. Als je meer wilt weten over deze fiscale aftrekbaarheid voor ondernemingen van elektrische laadpalen, staan onze Tudors uiteraard klaar om je te helpen. We begrijpen namelijk als geen ander de complexiteit van fiscale regelingen en daarom helpen we je graag bij het optimaliseren van je financiële situatie. Onze expertise op het gebied van belastingen en boekhouding stelt ons in staat om je te adviseren en begeleiden bij het benutten van de fiscale voordelen die gepaard gaan met investeringen in elektrische laadpalen.

Contacteer ons en ontdek hoe wij jouw bedrijf kunnen ondersteunen. 🤝

©  Tudors Accountancy BVBA