Huur aftrekken als beroepskosten: wat zijn de verplichtingen?

Op oktober 2023 werd een wetsvoorstel aangenomen dat de spelregels verandert voor iedereen die huurkosten aftrekt. Nu ben je verplicht om specifieke details van je huurovereenkomst op te nemen in je belastingaangifte. Laten we eens kijken wat dit voor jou betekent en hoe je hier slim mee omgaat.

Het controlemiddel vanaf aanslagjaar 2024

Vanaf het aanslagjaar 2024 zet de belastingdienst een slimme nieuwe stap om alles strakker in het gareel te houden. De belastingdienst voert vanaf 2024 een extra bijlage in bij de belastingaangiften, zowel voor personen als voor vennootschappen.

Dit moet op de bijlage staan:

  • Naam, adres, en rijksregisternummer of ondernemingsnummer van de verhuurder.
  • Het adres van het verhuurde vastgoed.
  • Het totale huurbedrag.
  • Het deel van die huur dat als beroepskosten is afgetrokken.

 

Ik verhuur een privéwoning

Het verhuren van een tweede woning kan een aantrekkelijke bron van extra inkomsten zijn. Maar het is cruciaal dat je goed begrijpt hoe de belasting op deze huurinkomsten berekend wordt, aangezien dit een grote impact kan hebben op je financiële situatie. Particuliere verhuurders van een tweede woning worden namelijk belast volgens een specifieke formule.

Laten we deze berekeningsmethode eens nader bekijken:

In dit voorbeeld bezit je een appartement aan de kust met een kadastraal inkomen van €1.600. Onder de huidige fiscale regels zou dit leiden tot een belasting van ongeveer €4.600. Deze schatting is gebaseerd op het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met de indexatiecoëfficiënt voor het aanslagjaar 2024, die 2,0874 is, en verhoogd met de factor 1,6. Het totale belastbare bedrag wordt dan voor 50% onderworpen aan de personenbelasting en 9% aan gemeentebelasting, wat in dit voorbeeld resulteert in een jaarlijkse belasting van €2.504.

 

Ik verhuur een commercieel pand

Als je van plan bent je eigendom zakelijk te verhuren, zoals voor een eenmanszaak, verandert de fiscale berekening aanzienlijk. De belasting wordt dan niet gebaseerd op het kadastraal inkomen, maar op de werkelijk ontvangen nettohuur, die minstens gelijk moet zijn aan het geïndexeerde kadastrale inkomen plus 40%.

Stel je voor dat je een appartement professioneel laat gebruiken door een huurder, dan wordt de berekening als volgt uitgevoerd:

  • Bruto huur: €1.500 huur per maand x 12 maanden = €18.000
  • Toegestaan kostenforfait: Normaal gesproken 40% van €18.000 = €7.200
  • Beperking van kostenforfait: 2/3 x kadastraal inkomen x revalorisatiecoëfficiënt = 2/3 x €1.600 x 5,35 = €5.712
  • Te belasten nettohuur: €18.000 - €5.712 = €12.288
  • Jaarlijkse belasting: De te belasten nettohuur van €12.288 onderworpen aan 50% personenbelasting plus 8% gemeentebelasting resulteert in een jaarlijkse belasting van ongeveer €6.708.

Zo berekenen particuliere verhuurders nu hun belastingen op huurinkomsten voor de personenbelasting. Handig om te weten: deze aanpak helpt verhuurders hun belastbare inkomen te verlagen en zo slimmer om te gaan met hun belastingen. Maar let op, de manier waarop je belasting aangeeft voor huurinkomsten verschilt sterk als het gaat om professioneel gebruik van je verhuurde panden.

 

Optimaliseren van huurkosten als beroepskosten

Ten eerste, de keuze van het pand speelt een cruciale rol. Locatie en kwaliteit van het pand kunnen niet alleen de aantrekkelijkheid voor potentiële huurders verhogen, maar ook de hoogte van de huurprijs rechtvaardigen. Een hogere huurprijs kan resulteren in hogere beroepskosten, die je kunt aftrekken, zolang deze goed gedocumenteerd en gerechtvaardigd zijn.

Ten tweede, het is raadzaam om een gedetailleerde administratie bij te houden van alle kosten die verband houden met het verhuurde eigendom. Dit omvat niet alleen de directe huurkosten, maar ook eventuele onderhouds- en verbeteringskosten die de waarde en functionaliteit van het pand verhogen. Door deze kosten op te nemen in je belastingaangifte, kun je je belastbaar inkomen verder verlagen.

Deze aanpak vereist een grondige kennis van zowel vastgoedbeheer als fiscale regelgeving. Het kan verstandig zijn om samen te werken met een financieel adviseur die gespecialiseerd is in vastgoed en belastingen om te zorgen dat je investeringen niet alleen rendabel zijn, maar ook fiscaal geoptimaliseerd. Dit helpt niet alleen bij het voldoen aan de nieuwe wetgeving, maar maximaliseert ook je rendement op investeringen in vastgoed.

 

Belang van een nauwkeurige aangifte

Het niet naleven van deze informatieplicht kan leiden tot het niet kunnen aftrekken van huur- of andere vergoedingen als beroepskosten. Dit benadrukt het belang van het nauwkeurig en tijdig indienen van alle vereiste documentatie om fiscale complicaties te voorkomen. Geen zorgen, wij helpen je met je aangifte zodat alles correct is ingevuld en geoptimaliseerd.

 

Het is dus cruciaal om je aan deze nieuwe regels te houden en alle benodigde informatie op tijd in te leveren om fiscale problemen te vermijden. Heb je hierover vragen of twijfels? Neem contact op!

Vragen over dit bericht?

Heb je bijkomende vragen over dit bericht? Aarzel dan niet om ons te contacteren. We helpen je graag verder!

©  Tudors Accountancy BVBA