20240513 - 1

Huur aftrekken als beroepskosten: wat zijn de verplichtingen?

Op oktober 2023 werd een wetsvoorstel aangenomen dat de spelregels verandert voor iedereen die huurkosten aftrekt. Nu ben je verplicht om specifieke details van je huurovereenkomst op te nemen in je belastingaangifte. Laten we eens kijken wat dit voor jou betekent en hoe je hier slim mee omgaat.

Het controlemiddel vanaf aanslagjaar 2024

Vanaf het aanslagjaar 2024 zet de belastingdienst een slimme nieuwe stap om alles strakker in het gareel te houden. De belastingdienst voert vanaf 2024 een extra bijlage in bij de belastingaangiften, zowel voor personen als voor vennootschappen.

Dit moet op de bijlage staan:

 • Naam, adres, en rijksregisternummer of ondernemingsnummer van de verhuurder.
 • Het adres van het verhuurde vastgoed.
 • Het totale huurbedrag.
 • Het deel van die huur dat als beroepskosten is afgetrokken.

 

Ik verhuur een privéwoning

Het verhuren van een tweede woning kan een aantrekkelijke bron van extra inkomsten zijn. Maar het is cruciaal dat je goed begrijpt hoe de belasting op deze huurinkomsten berekend wordt, aangezien dit een grote impact kan hebben op je financiële situatie. Particuliere verhuurders van een tweede woning worden namelijk belast volgens een specifieke formule.

Laten we deze berekeningsmethode eens nader bekijken:

In dit voorbeeld bezit je een appartement aan de kust met een kadastraal inkomen van €1.600. Onder de huidige fiscale regels zou dit leiden tot een belasting van ongeveer €4.600. Deze schatting is gebaseerd op het kadastraal inkomen vermenigvuldigd met de indexatiecoëfficiënt voor het aanslagjaar 2024, die 2,0874 is, en verhoogd met de factor 1,6. Het totale belastbare bedrag wordt dan voor 50% onderworpen aan de personenbelasting en 9% aan gemeentebelasting, wat in dit voorbeeld resulteert in een jaarlijkse belasting van €2.504.

 

Ik verhuur een commercieel pand

Als je van plan bent je eigendom zakelijk te verhuren, zoals voor een eenmanszaak, verandert de fiscale berekening aanzienlijk. De belasting wordt dan niet gebaseerd op het kadastraal inkomen, maar op de werkelijk ontvangen nettohuur, die minstens gelijk moet zijn aan het geïndexeerde kadastrale inkomen plus 40%.

Stel je voor dat je een appartement professioneel laat gebruiken door een huurder, dan wordt de berekening als volgt uitgevoerd:

 • Bruto huur: €1.500 huur per maand x 12 maanden = €18.000
 • Toegestaan kostenforfait: Normaal gesproken 40% van €18.000 = €7.200
 • Beperking van kostenforfait: 2/3 x kadastraal inkomen x revalorisatiecoëfficiënt = 2/3 x €1.600 x 5,35 = €5.712
 • Te belasten nettohuur: €18.000 - €5.712 = €12.288
 • Jaarlijkse belasting: De te belasten nettohuur van €12.288 onderworpen aan 50% personenbelasting plus 8% gemeentebelasting resulteert in een jaarlijkse belasting van ongeveer €6.708.

Zo berekenen particuliere verhuurders nu hun belastingen op huurinkomsten voor de personenbelasting. Handig om te weten: deze aanpak helpt verhuurders hun belastbare inkomen te verlagen en zo slimmer om te gaan met hun belastingen. Maar let op, de manier waarop je belasting aangeeft voor huurinkomsten verschilt sterk als het gaat om professioneel gebruik van je verhuurde panden.

 

Optimaliseren van huurkosten als beroepskosten

Ten eerste, de keuze van het pand speelt een cruciale rol. Locatie en kwaliteit van het pand kunnen niet alleen de aantrekkelijkheid voor potentiële huurders verhogen, maar ook de hoogte van de huurprijs rechtvaardigen. Een hogere huurprijs kan resulteren in hogere beroepskosten, die je kunt aftrekken, zolang deze goed gedocumenteerd en gerechtvaardigd zijn.

Ten tweede, het is raadzaam om een gedetailleerde administratie bij te houden van alle kosten die verband houden met het verhuurde eigendom. Dit omvat niet alleen de directe huurkosten, maar ook eventuele onderhouds- en verbeteringskosten die de waarde en functionaliteit van het pand verhogen. Door deze kosten op te nemen in je belastingaangifte, kun je je belastbaar inkomen verder verlagen.

Deze aanpak vereist een grondige kennis van zowel vastgoedbeheer als fiscale regelgeving. Het kan verstandig zijn om samen te werken met een financieel adviseur die gespecialiseerd is in vastgoed en belastingen om te zorgen dat je investeringen niet alleen rendabel zijn, maar ook fiscaal geoptimaliseerd. Dit helpt niet alleen bij het voldoen aan de nieuwe wetgeving, maar maximaliseert ook je rendement op investeringen in vastgoed.

 

Belang van een nauwkeurige aangifte

Het niet naleven van deze informatieplicht kan leiden tot het niet kunnen aftrekken van huur- of andere vergoedingen als beroepskosten. Dit benadrukt het belang van het nauwkeurig en tijdig indienen van alle vereiste documentatie om fiscale complicaties te voorkomen. Geen zorgen, wij helpen je met je aangifte zodat alles correct is ingevuld en geoptimaliseerd.

 

Het is dus cruciaal om je aan deze nieuwe regels te houden en alle benodigde informatie op tijd in te leveren om fiscale problemen te vermijden. Heb je hierover vragen of twijfels? Neem contact op!

Paying at laptop

Voorafbetalingen: wat is er veranderd en wat betekent dit voor jou?

Met het nieuwe jaar zijn er weer enkele wijzigingen in de voorafbetalingen van de belastingen doorgevoerd. In deze blog leggen we je uit wat er precies is veranderd en hoe dit jou als ondernemer kan beïnvloeden.

 

Nieuwe regels, nieuwe kansen

Ook dit jaar werd er een nieuwe fiscale regelgeving doorgevoerd voor het inkomstenjaar 2024. Dit kan gevolgen hebben voor jouw cashflow en fiscale planning. Een goed begrip van deze wijzigingen helpt je niet alleen boetes te vermijden, maar kan je ook fiscale voordelen opleveren.

 1. Verhoogde boetes voor laattijdige betaling
  Dit benadrukt het belang van tijdigheid in jouw financiële planning. Door vooraf te betalen, kun je deze onaangename extra kosten vermijden.
 2. Aanpassingen van de berekeningsbasis
  De basis waarop de voorafbetalingen worden berekend, is aangepast. Dit kan invloed hebben op het bedrag dat je elk kwartaal betaalt. Het is belangrijk dat je deze berekeningen goed begrijpt.
 3. Flexibeler schema voor start-ups
  Voor startende ondernemers zijn de regels iets flexibeler geworden. De overheid erkent de uitdagingen waar start-ups tegen aanlopen en heeft daarom de druk van de eerste voorafbetalingen verlicht. Dit geeft nieuwe bedrijven meer ademruimte om te groeien.

 

Wat als ik te laat betaal?

 • Geen voorafbetaling: Je krijgt zware fiscale sancties, namelijk een belastingverhoging van 9% op het verschuldigde bedrag.
 • Voor 20/12: Je kan de belastingverhoging beperken tot 3%.
 • Voor 10/10: De verhoging wordt verder beperkt tot slechts 1%.
 • Voor 10/07: Je hebt de deadline gehaald en krijgt dus geen belastingverhoging.

 

Jouw voordeel?

Door adequaat te reageren op deze wijzigingen en je voorafbetalingen goed te beheren, kun je flink besparen op je eindafrekening. Het tijdig en correct uitvoeren van voorafbetalingen kan een aanzienlijke vermindering van de belastingdruk aan het einde van het fiscale jaar betekenen.

 

Hoe kunnen wij jou helpen?

Bij Tudors Accountancy zijn we niet alleen je boekhouder, maar ook je fiscale strategiepartner. Wij helpen je met:

 • Het nauwkeurig berekenen van je voorafbetalingen, aangepast aan de nieuwste regelgeving.
 • Strategisch plannen van je financiën om optimaal gebruik te maken van fiscale voordelen.
 • Het vermijden van boetes door te zorgen voor tijdige en correcte betalingen.

Wil je geen zorgen meer over je voorafbetalingen en optimale ondersteuning bij je fiscale verplichtingen? Neem dan contact op met ons team. Wij zorgen ervoor dat je financieel op koers blijft, zodat jij je kunt focussen op wat echt belangrijk is: het laten groeien van je onderneming.

Het begrijpen en strategisch plannen van je voorafbetalingen kan je niet alleen beschermen tegen onnodige boetes maar ook fiscale voordelen opleveren. Bij Tudors Accountancy zijn we toegewijd om je door deze veranderingen te loodsen en ervoor te zorgen dat je financiële strategie stevig staat.

tudors blog foto

Sociaal statuut: jouw veiligheidsnet als zelfstandige

Kort gezegd, het sociaal statuut zorgt ervoor dat zelfstandigen, net zoals werknemers, recht hebben op een aantal sociale zekerheden. Dit omvat pensioen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, kinderbijslag en een verzekering bij arbeidsongeschiktheid. Maar hoe werkt dit in de praktijk en voor wie is het nu echt van belang?

 

Voor wie is het sociaal statuut belangrijk?

Het sociaal statuut is er voor alle zelfstandigen, of je nu een freelancer bent, een eigen zaak start, of als zelfstandige in bijberoep aan de slag gaat. Het biedt een belangrijk vangnet, vooral in tijden waarin het ondernemerslandschap snel verandert. Maar waarom zou jij, als ondernemer, hier extra aandacht aan moeten besteden?

 • Hoofdberoep of bijberoep
  Je kunt als zelfstandige in bijberoep starten als je al voldoende sociale rechten opbouwt via een andere weg, bijvoorbeeld als ambtenaar of werknemer, of als je genoeg vervangingsinkomen hebt - bijvoorbeeld bij werkloosheidsuitkeringen of bij ziekte. Als deze situatie op jou niet van toepassing is, dan dien je je als zelfstandige in hoofdberoep in te schrijven.
 • Meewerkende echtgenoot
  Als je je partner assisteert of vervangt in diens eenmanszaak, word je beschouwd als een meewerkende echtgeno(o)t(e). In die rol dien je je te registreren bij een sociaal verzekeringsfonds, behalve wanneer je al voldoende gedekt bent door een ander sociaal statuut.
 • Gelijkstelling met bijberoep
  Als je als zelfstandige in hoofdberoep werkt, kun je, afhankelijk van je inkomen en je persoonlijke situatie (zoals of je gehuwd bent, weduwe/weduwnaar, een statutair leerkracht, etc.), vragen om de toepassing van artikel 37 (een regeling die zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten - onder voorwaarden - vrijstelt van sociale bijdragen of zorgt voor een verminderde bijdrage).
 • Gepensioneerde met toegelaten activiteit
  Wanneer je een pensioen ontvangt en je zelfstandige activiteiten voortzet, betaal je meestal slechts 14,70% aan sociale bijdragen, in plaats van de standaard 20,50%. Echter, als je de wettelijke pensioenleeftijd hebt bereikt maar je pensioen nog niet opneemt, dan geldt het standaard bijdragepercentage van 20,50%.
 • Zelfstandige helper
  Indien je bijdraagt aan de werkzaamheden in de eenmanszaak van een zelfstandige of een familielid, kun je onder specifieke voorwaarden geclassificeerd worden als zelfstandige helper. Er is geen afzonderlijk sociaal statuut voor deze rol. Je dient je te registreren als zelfstandige, hetzij in hoofdberoep of bijberoep.
 • Student-zelfstandige
  Als je naast je studie ook actief bent als zelfstandige, beschik je sinds 1 januari 2017 over een specifiek statuut: dat van student-zelfstandige.
 • Zelfstandige in bijberoep
  Voel je de ondernemerskriebels en wil je starten als ondernemer, terwijl je tegelijkertijd je baan als werknemer wilt behouden? Of ben je al zelfstandig ondernemer in hoofdberoep en overweeg je om een (tijdelijke) baan als werknemer te accepteren? In dat geval kun je gebruikmaken van het statuut van zelfstandige in bijberoep.

 

Wat zijn de voordelen?

 1. Pensioenopbouw: zorg voor later met een eigen pensioenpotje.
 2. Uitkeringen bij ziekte of ongeval: geen zorgen over inkomen bij onvoorziene omstandigheden.
 3. Ondersteuning voor jou en je familie.
 4. Kinderbijslag: ook zelfstandigen hebben recht op deze ondersteuning.
 5. Moederschapsuitkering: voor vrouwelijke ondernemers een must tijdens deze belangrijke levensfase.
 6. Verzekering bij arbeidsongeschiktheid: een essentiële back-up voor wanneer het echt tegenzit.
 7. Faillissementsuitkering: een vangnet als het ondernemerschap even niet mee zit.

 

Hoe vraag je het aan?

Het aanvraagproces is volledig geautomatiseerd. Als zorgverlener die niet gepensioneerd is, worden je contractgegevens door je verzekeringsmaatschappij verzonden, waardoor je toegang krijgt tot je dossier in de ProGezondheid-module "Sociaal Statuut".

De communicatie betreffende je sociaal statuut vindt hoofdzakelijk plaats via e-mail. Als je nog geen e-mailadres hebt opgegeven, is nu het perfecte moment om dat te doen.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een of meerdere personen te machtigen voor het online beheren van je sociaal statuut. Dit kan gedaan worden via het beveiligde platform "Self Service Mandates".

 

Jouw partner in succes

Bij Tudors Accountancy begrijpen we dat het sociaal statuut misschien niet het eerste is waar je aan denkt als ondernemer. Toch is het een essentieel onderdeel van jouw ondernemerschap dat zorgt voor rust en stabiliteit, zowel nu als in de toekomst. Wij staan klaar om je te begeleiden bij alle vragen rond jouw sociaal statuut, zodat jij je kunt richten op wat echt belangrijk is: jouw passie volgen en je bedrijf laten groeien.

Ben je klaar om de volgende stap te zetten in jouw ondernemersreis met de zekerheid die het sociaal statuut biedt? Neem contact op met Tudors Accountancy. Samen zorgen we ervoor dat jouw onderneming op solide grond staat, met de financiële bescherming en gemoedsrust die je verdient.

Indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting

Algemeen principe

 • Papieren aangifte: 30 juni 2023
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Complexe aangifte

 • Papieren aangifte: 30 juni 2023
 • Aangifte via MyMinfin (Tax-on-web): 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Aanmoediging voor complexe aangiften

Als de aangifte ten laatste op 31 augustus 2023 ingediend wordt, genieten de belastingplichtigen van een snellere terugbetaling of kunnen zij later betalen.

Forfaitaire grondslagen

Belastingplichtigen die belast worden op een forfaitaire grondslag dienen hun aangifte in uiterlijk op 15 januari 2024.

De belastingplichtigen zullen de indieningstermijn van hun aangifte in MyMinfin kunnen terugvinden.

Termijnen voor de wijziging van het voorstel van vereenvoudigde aangifte

 • Via het papieren antwoordformulier: 30 juni 2023
 • Via MyMinfin (Tax-on-web): 15 juli 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen)

Als het voorstel van vereenvoudigde aangifte gewijzigd moet worden door de toevoeging van:

 • winsten en/of baten,
 • en/of bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden),
 • en/of buitenlandse beroepsinkomsten,

moet de belastingplichtige of de mandataris ten laatste op 15 juli 2023 een verlenging van de wijzigingstermijn aanvragen.

De aangifte zal dan ten laatste op 18 oktober 2023 (voor zowel burgers als mandatarissen) via MyMinfin (Tax-on-web) ingediend kunnen worden.

Bewaartermijn documenten verlengd

De wettelijke bewaartermijn van uw boekhouding is via een wet van 20.11.2022 verlengd van zeven jaar naar tien jaar.

Welke documenten?

De wettelijk verplichte boekhoudkundige stukken:
 • facturen
 • bankuittreksels
 • grootboeken en dagboeken
 • inventaris
 • contracten, bestelbonnen, professionele agenda’s, briefwisseling en e-mails

Hoe lang?

De termijn werd verlengd van 7 jaar naar 10 jaar (wet van 20 november 2022, Belgisch Staatsblad 30 november 2022). De termijn is van toepassing voor de BTW administratie en de Directe Belastingen.

Vanaf wanneer?

De tienjarige termijn is van toepassing vanaf de boekjaren die verbonden zijn aan aanslagjaar 2023 en volgende. Voorbeeld: Boekjaar 01/01/2022 tot 31/12/2022 dan is de termijn van 10 jaar van toepassing.

Hoe kan je de bewaartermijn berekenen?

 • Voor de directe belasting moet u de 10 jaar (voorheen 7 jaar) berekenen vanaf het jaar of boekjaar volgend op de afsluiting.
 • Voor de BTW is dat vanaf 1 januari van het jaar volgend op de datum van uitreiking van de facturen of de sluiting van het boekjaar.
Voorbeeld: de stukken van het boekjaar 2022 (aanslagjaar 2023) moet u minstens bewaren tot eind 2032.

Uitzonderingen

Investeringen

De facturen van investeringen moet u bewaren tot tien jaar na het het laatste jaar waarin u afgeschreven heeft.

Onroerende goederen

Alle stukken mbt het onroerend goed waarop u BTW heeft afgetrokken moet u 15 of 25 jaar bijhouden. De afgetrokken BTW kan gedurende 15 jaar en sinds 1 januari 2019 ook 25 jaar herzien worden.

Fiscaal overgedragen verliezen

Wanneer uw bedrijf fiscaal overgedragen verliezen aftrekt, dient u de boekhouding van het betreffende jaar te bewaren, ongeacht hoe lang geleden dit was. Het is namelijk noodzakelijk om het oorspronkelijke verlies te kunnen aantonen bij een belastingcontrole, zoals bevestigd door het arrest van Cassatie op 18 oktober 2007. Dit is ook van toepassing op digitale documenten. We adviseren dan ook om de nodige back-ups te nemen van uw documenten.

Nieuw criterium voor de indieningstermijnen

Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) zijn de indieningstermijnen voor de aangifte in de personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium: de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte. Een langere aangiftetermijn wordt toegekend voor de aangifte als ze één of meerdere van volgende inkomsten bevat en daardoor als complex wordt beschouwd:
 • winsten en/of baten.
 • bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
 • buitenlandse beroepsinkomsten
Er wordt geen rekening meer gehouden met het feit of de aangifte al dan niet door een mandataris is ingediend. De mandataris of de belastingplichtige kan wel individueel uitstel vragen om ernstige redenen en overmacht.
yuki

6 voordelen van elektronisch factureren

Het elektronisch versturen van facturen heeft verschillende voordelen. Wij raden dan ook aan om gebruik te maken van facturatiesoftware. Indien u wenst kunnen wij u bijstaan in het digitaliseren van uw facturatie.

©  Tudors Accountancy BVBA