Groepsaanbod fiscale rechtsbijstand: wijzigingen vanaf 1 maart 2024

Intro

In een steeds veranderend fiscaal landschap is het voor jou als ondernemer van cruciaal belang om goed geïnformeerd en beschermd te zijn. De fiscale wereld verandert continu, met nieuwe regelgevingen en richtlijnen die impact kunnen hebben op jouw bedrijfsvoering. In dit dynamische klimaat is het essentieel om een partner te hebben die jou niet alleen op de hoogte houdt, maar ook actief ondersteunt in het omgaan met deze veranderingen. Daarom willen we je graag informeren over enkele belangrijke wijzigingen in ons groepsaanbod fiscale rechtsbijstand, die vanaf 1 maart 2024 ingaan.

 

Introductie wachttijd van 1 maand voor nieuwe klanten

Een belangrijke wijziging in ons groepsaanbod is de invoering van een wachttijd van één maand voor nieuwe klanten. Deze maatregel is genomen om te zorgen voor een evenwichtige en eerlijke toegang tot onze diensten. Als je als nieuwe klant directe bescherming nodig hebt, is het aan te raden om je aansluiting vóór 1 maart te voltooien.

Deze wachttijd is bedoeld om een zorgvuldige verwerking van je aanvraag te garanderen en om ervoor te zorgen dat alle klanten de aandacht krijgen die ze verdienen. We willen hiermee ook voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van ons systeem en dat de kwaliteit van onze dienstverlening hoog blijft.

Het is belangrijk om te onthouden dat je inschrijving pas definitief is na ondertekening van de contracten en betaling van de premie. Dit zorgt ervoor dat alle administratieve processen correct zijn afgerond en dat je volledig beschermd bent vanaf het moment dat je dekking ingaat.

Voor meer informatie of een offerte kun je terecht in My Liantis, onder de tegel ‘fiscale rechtsbijstand’. Hier vind je alle benodigde details om een geïnformeerde beslissing te kunnen maken over je aansluiting bij ons groepsaanbod.

 

Uitloopdekking: zonder premie en onbeperkt in tijd

Een zeer positieve ontwikkeling binnen ons groepsaanbod is de aanpassing van de uitloopdekking. Vanaf 1 maart wordt deze belangrijke dekking vrijgesteld van premie en onbeperkt geldig. Dit is een aanzienlijke verbetering, want het betekent dat je, zelfs na het stopzetten van je activiteiten, nog steeds beschermd bent tegen eventuele fiscale controles die betrekking hebben op de periode waarin je verzekerd was.

Deze verandering is ingevoerd om jou als ondernemer een grotere mate van zekerheid en gemoedsrust te bieden. Het is een erkenning van het feit dat fiscale kwesties en controles soms pas jaren na de feitelijke bedrijfsactiviteiten aan het licht kunnen komen. Met deze uitloopdekking ben je verzekerd van continue bescherming, ongeacht de toekomstige ontwikkelingen in je zakelijke leven.

Deze uitgebreide dekking is automatisch van kracht vanaf 1 maart. Je hoeft hiervoor geen extra stappen te ondernemen.

 

Specifieke tariefaanpassingen voor landbouwers

Als je actief bent in de landbouwsector, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke tariefaanpassingen die zijn doorgevoerd. Vanaf 1 maart 2024 gelden er nieuwe tarieven voor zelfstandigen of vennootschappen die een landbouwactiviteit uitoefenen en voor hun inkomstenbelastingen gebruikmaken van het landbouwforfait. Deze aanpassing is een directe reactie op de unieke financiële situaties en uitdagingen waarmee jij als landbouwondernemer te maken hebt.

De nieuwe jaarlijkse tarieven zijn zorgvuldig vastgesteld om een eerlijke en evenwichtige bijdrage te waarborgen, rekening houdend met de omvang van je bedrijf:

  • Voor zelfstandigen of vennootschappen met een omzet < € 1.000.000 is het tarief vastgesteld op € 750 per jaar.
  • Voor zelfstandigen of vennootschappen met een omzet > € 1.000.000 is het tarief vastgesteld op € 950 per jaar.

Deze tariefaanpassingen zijn een reflectie van de specifieke behoeften en uitdagingen binnen de landbouwsector. Bestaande klanten zullen via e-mail geïnformeerd worden over deze wijzigingen. Voor nieuwe klanten zullen de nieuwe tarieven onmiddellijk van toepassing zijn.

 

Conclusie

De recent doorgevoerde aanpassingen in ons groepsaanbod zijn een directe reactie op de veranderende behoeften van jou als onze klant en de continu evoluerende fiscale omgeving. Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze aanpassingen jouw fiscale strategieën kunnen beïnvloeden en welke stappen je kunt nemen om optimaal gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. Zit je met vragen of onzekerheden? Maak een afspraak met onze Tudors voor meer informatie. 🤝

Vragen over dit bericht?

Heb je bijkomende vragen over dit bericht? Aarzel dan niet om ons te contacteren. We helpen je graag verder!

©  Tudors Accountancy BVBA