20230703 - 1

Langetermijnsparen: fiscale voordelen en de mogelijke afschaffing

Intro

Bij Tudors Accountancy vinden we het belangrijk om je op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen op het gebied van fiscale hervormingen.

Momenteel worden er door Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verschillende maatregelen overwogen, waarvan één het potentieel afschaffen van de belastingvermindering in het kader van langetermijnsparen. In deze blog informeren we je over wat dit fiscale voordeel precies inhoudt en hoe je er nog steeds aanspraak op kunt maken.

Langetermijnsparen: wat houdt het in?

Langetermijnsparen biedt belastingvoordelen in de personenbelasting voor diegenen die specifieke uitgaven doen. Het is dan ook een waardevolle mogelijkheid om je financiële situatie te optimaliseren. Door het terugbetalen van een lening of het storten van een premie in een fiscale levensverzekering kun je aanspraak maken op deze belastingvermindering. Het terugbetalen van een lening voor bijvoorbeeld een niet-eigen woning, samen met het storten van premies in een fiscale levensverzekering, opent de deur naar het ontvangen van dit waardevolle fiscale voordeel.

Wat zijn de fiscale voordelen?

Langetermijnsparen biedt aantrekkelijke fiscale voordelen die zeker interessant zijn om te overwegen. De belastingvermindering in het kader van langetermijnsparen bedraagt namelijk 30% van de gedane uitgave, verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen die geheven worden op de federale personenbelasting. Dit betekent dat je een aanzienlijk deel van je uitgaven kunt terugkrijgen via belastingvermindering.

Het maximale vrijstelbare bedrag voor langetermijnsparen is afhankelijk van je inkomen, met een absoluut maximum van € 2.350 per belastingplichtige. Als je in staat bent om het absolute maximumbedrag in aftrek te brengen, levert dit een fiscaal voordeel op van € 705 per jaar, zonder rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen. Voor een koppel kan het belastingvoordeel dus oplopen tot wel € 1.410 per jaar. Een belangrijk aandachtspunt is dat langetermijnsparen cumuleerbaar is met het opvullen van de woonbonus, maar alleen als de lening waarop de woonbonus betrekking heeft, is aangegaan vanaf 2015. Als je vóór 2015 een lening hebt afgesloten, is het helaas niet mogelijk om beide fiscale voordelen te combineren.

Met andere woorden: het benutten van het fiscale voordeel van langetermijnsparen is een verstandige strategie om je financiële situatie te versterken en je belastingdruk te verlagen.

Hoe het belastingvoordeel van langetermijnsparen optimaal benutten?

Er zijn verschillende manieren om optimaal gebruik te maken van het belastingvoordeel van langetermijnsparen. Hieronder geven we je een overzicht van twee belangrijke mogelijkheden:

Kapitaalaflossingen van een lening

Een eerste manier om gebruik te maken van het belastingvoordeel is door kapitaalaflossingen van een lening te doen. Er zijn echter specifieke voorwaarden waaraan de lening moet voldoen om fiscaal in mindering te worden gebracht:

  • De lening moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving. Een hypothecair mandaat is niet voldoende.
  • Je moet volle eigenaar zijn van de woning. Als je gebruikmaakt van een gesplitste aankoop, voldoe je niet aan deze voorwaarde.
  • De lening moet betrekking hebben op een woning die niet jouw eigen woning is, zoals een tweede verblijf of een investeringspand.
  • De lening heeft een minimale looptijd van 10 jaar.
  • De lening moet zijn afgesloten bij een financiële instelling binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Het deel van de kapitaalaflossingen dat in aanmerking komt voor belastingvermindering is beperkt tot een specifiek leningsbedrag, afhankelijk van het jaar waarin de lening is afgesloten. In 2023 bedraagt het maximumbedrag dat recht geeft op belastingvermindering € 78.440. Let op: dit maximumbedrag geldt per woning, niet per afgesloten lening.

Storten van een premie in een fiscale levensverzekering

Een andere manier om het belastingvoordeel te benutten, is door een premie te storten in een fiscale levensverzekering. Deze levensverzekering moet aan specifieke voorwaarden voldoen:

  • De levensverzekering moet een minimale looptijd hebben van 10 jaar.
  • De polis moet worden afgesloten vóór de leeftijd van 65 jaar.
  • De begunstigden bij overlijden moeten je echtgenoot, wettelijk samenwonende partner en/of bloedverwanten tot de tweede graad (ouders, kinderen, broers en zussen) zijn.

De fiscale levensverzekering kan de vorm aannemen van een schuldsaldoverzekering (waarbij de premie dient als risicopremie voor het uitkeren van een specifiek overlijdenskapitaal) of een spaarformule als aanvullende pensioenopbouw (waarbij de premie dient om een kapitaal op te bouwen dat meestal bij pensionering wordt uitgekeerd).

Het opgebouwde kapitaal in de levensverzekering ondergaat een eindtaxatie, die in principe plaatsvindt via een anticipatieve heffing op je 60e verjaardag. Bijdragen die na deze datum worden gestort, blijven onbelast bij uitkering. Het is belangrijk op te merken dat de eindtaxatie minder voordelig is als het contract wordt afgesloten na je 55e verjaardag of als de gestorte premie na die leeftijd wordt verhoogd. In dat geval wordt de eindtaxatie ingehouden op de tiende verjaardag van de eerste storting of premieverhoging, wat minder voordelig is.

Eventuele afschaffing van het fiscaal voordeel

Belangrijk om te vermelden: de voorgestelde fiscale hervorming overweegt ook de afschaffing van deze mogelijkheid om de ruimte in het kader van langetermijnsparen op te vullen. Maar: contracten die vóór eind 2023 worden afgesloten, zouden nog steeds kunnen profiteren van het fiscale voordeel gedurende de volledige looptijd van het contract.

Het blijft afwachten of de afschaffing daadwerkelijk zal worden doorgevoerd, aangezien de fiscale hervorming zich momenteel in de parlementaire voorbereidingsfase bevindt.

Conclusie

Het is zeer waarschijnlijk dat het fiscale voordeel in het kader van langetermijnsparen definitief wordt afgeschaft na dit jaar, met uitzondering van de fiscale voordelen voor bestaande contracten. Als je nog wilt profiteren van het belastingvoordeel van langetermijnsparen, is het belangrijk om vóór het einde van het jaar een lening voor een niet-eigen woning af te sluiten of een fiscale levensverzekering af te sluiten.

Bij Tudors Accountancy staan we altijd klaar om je te voorzien van meer informatie en advies over langetermijnsparen. Contacteer ons en ontdek hoe wij jouw bedrijf kunnen ondersteunen. 🤝

20230522 - 1

Belangrijke wijzigingen in de autofiscaliteit in België: wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Intro

Vanaf 1 juli 2023 treden er belangrijke wijzigingen in de autofiscaliteit in België in werking. Deze veranderingen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor jou als ondernemer. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van deze nieuwe regels, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen met betrekking tot je bedrijfsuitgaven en belastingaangiftes. In deze blog gaan we dieper in op de kern van de nieuwe autofiscaliteitsregels én we leggen je uit wat deze veranderingen concreet voor jou en je bedrijf betekenen.

Recente wijzigingen in de autofiscaliteit in België

De wijzigingen in de autofiscaliteit in België zijn vanaf 1 juli 2023 van kracht. Deze veranderingen hebben directe invloed op je bedrijfsuitgaven en belastingaangiftes. Goed geïnformeerd zijn en de nieuwe regels begrijpen als ondernemer is een absolute must, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen die passen bij jouw bedrijfssituatie. Deze nieuwe regels zijn een reactie op de groeiende bezorgdheid over klimaatverandering en de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen, waardoor de overheid heeft besloten om het belastingstelsel aan te passen om de vergroening van het wagenpark te stimuleren. Concreet betekent dit dat er veranderingen worden doorgevoerd in de aftrekbaarheid van autokosten, afhankelijk van de CO2-uitstoot van het voertuig en het type brandstof dat wordt gebruikt.

Gramformule

Allereerst, zullen we het even hebben over de beruchte "gramformule" die jullie ongetwijfeld wel allemaal kennen. Op dit moment wordt de aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten berekend op basis van een ingewikkelde formule. Zo kijken we naar de CO2-uitstoot van het voertuig en het type brandstof om het aftrekpercentage te bepalen. Dat kan variëren van 40% tot 100%, maar let wel op: als je auto een uitstoot heeft van 200 g CO2 of meer, kun je nooit meer dan 40% aftrekken.

Vergroening van het wagenpark

Now, let's get down to business: laten we het hebben over hoe de regering heeft besloten om het wagenpark te vergroenen. Vanaf aanslagjaar 2027 zullen alleen nog maar koolstofemissievrije voertuigen (elektrisch of op waterstof) aftrekbaar zijn. Dit betekent dat fossiele brandstofauto's langzaam maar zeker van het toneel zullen verdwijnen. Maar maak je geen zorgen, er is een overgangsregeling tot en met 31 december 2025.

Wat betekent dit concreet voor jou als ondernemer?

Als je vóór 1 juli 2023 een auto hebt aangeschaft, hoef je je geen zorgen te maken. De kosten van deze auto blijven aftrekbaar zoals ze nu zijn, voor de rest van hun "levensduur". Als je tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 een auto aanschaft op fossiele brandstof, geldt er een overgangsregeling. De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule zal geleidelijk afnemen: 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en vanaf 2028 kun je helemaal niets meer aftrekken.

Vanaf 1 januari 2026 is er geen fiscale aftrek meer voor nieuwe auto's op fossiele brandstof. Dit betekent dat je helemaal niets meer kunt aftrekken van de kosten van de auto en de brandstof. Met andere woorden: het is tijd om afscheid te nemen van die oude manier van rijden… Er is wel een lichtpuntje: voor CO2-vrije voertuigen geldt nog steeds een gunstige regeling. Deze voertuigen stoten geen CO2 uit en zijn daarom voor 100% aftrekbaar.

Als je vóór 1 januari 2027 een CO2-vrij voertuig aanschaft, kun je erop vertrouwen dat je deze aftrek voor de rest van hun "levensduur" behoudt. Vanaf 1 januari 2027 zal de aftrek geleidelijk afnemen tot 67,5% vanaf 2031, afhankelijk van het jaar van aanschaf.

Wat is de volgende stap?

Door op de hoogte te zijn van de wijzigingen in de autofiscaliteit, kun je proactief reageren en de juiste maatregelen nemen om de impact op je bedrijf te minimaliseren. Het kan bijvoorbeeld invloed hebben op je beslissingen rondom het aanschaffen of leasen van nieuwe voertuigen, het beheer van je wagenpark en de budgettering van autokosten. Daarnaast kan het ook gevolgen hebben voor je belastingaangiftes en de berekening van de kosten die je kunt aftrekken.

Conclusie

We begrijpen dat dit allemaal behoorlijk ingewikkeld kan zijn... en net daarom willen we ervoor zorgen dat je op de hoogte bent en dat je de juiste beslissingen kunt nemen voor je bedrijf. Onze Tudors staan dan ook altijd voor je klaar om je te adviseren en te begeleiden bij je boekhouding of je te informeren rond deze nieuwe wijzigingen in autofiscaliteit.

Wil je meer weten over online boekhouden of heb je vragen hebt over de recente wijzigingen in de autofiscaliteit? Aarzel dan zeker niet om contact met ons op te nemen.

We staan klaar om je te helpen met persoonlijk advies en ondersteuning. 🤝

©  Tudors Accountancy BVBA