Wetswijziging: aangepaste regelgeving rond consumentenschulden

Intro

Recent is er een wet doorgevoerd die de aanpak van het innen van onbetaalde consumentenschulden bij bedrijven verandert. Het doel van deze aanpassing is om de consument, die vaak als financieel kwetsbaarder en minder juridisch onderlegd wordt gezien dan zakelijke partijen, beter te beschermen. Voorheen hadden bedrijven te veel speelruimte in het bepalen van compensaties bij niet-betaling.

Deze vernieuwde wetgeving is sinds 1 september 2023 actief voor nieuwe contracten en zal vanaf 1 december 2023 ook gelden voor reeds bestaande contracten. In deze blog nemen onze Tudors de kernzaken van deze wetsaanpassing even met je door.

Kernpunten bij niet-betaling

Gratis verplichte aanmaning

Alvorens rente of een vastgestelde schadevergoeding te claimen, dient er eerst kosteloos een aanmaning verstuurd te worden. Dit kan zowel digitaal als per post. Deze aanmaning moet onder andere bevatten:

 • Het nog te betalen bedrag en de schadevergoeding die geclaimd zal worden als er niet binnen 14 dagen betaald wordt.
 • De naam en het bedrijfsnummer van het bedrijf dat het geld eist.
 • Een omschrijving van het product of de dienst die de schuld veroorzaakte, plus de vervaldatum van deze schuld.
 • De periode waarin de schuld betaald moet worden voordat er extra kosten worden gerekend.

Let wel: aanvullende herinneringen na de eerste aanmaning kunnen kosten met zich meebrengen, maar deze mogen niet meer zijn dan €7,50 plus de actuele verzendkosten.

Verplichte afkoelperiode

Er is een verplichte afkoelperiode van 14 dagen waarbinnen de consument de schuld kan aflossen zonder extra kosten. Deze periode start drie dagen na het versturen van de aanmaning, ongeacht of dit digitaal of per post gebeurt. Als er binnen deze periode betaald wordt, zijn er geen extra kosten verschuldigd.

Opgelet: Als jouw factuur pas na 30 dagen te betalen is, dan kunnen extra kosten pas na 45 dagen geëist worden, mits je direct een aanmaning hebt verstuurd.

Rentebeperking

De rente mag niet hoger zijn dan de wettelijke rente, zoals vastgesteld door de wet rondom betalingsachterstanden in zakelijke transacties. Voor de eerste helft van 2023 is deze rente vastgesteld op 10,5%. Voor KMO's geldt een uitzondering: rente is pas verschuldigd als de consument niet binnen de afkoelperiode betaalt.

Beperking van vaste schadevergoeding

Vaste schadevergoedingen moeten duidelijk afgesproken zijn met consumenten en mogen niet meer bedragen dan:

 • €20 voor openstaande bedragen tot en met €150.
 • €30 plus 10% van het bedrag tussen €150,01 en €500 als het openstaande bedrag tussen deze waarden ligt.
 • €65 plus 5% van het bedrag boven de €500, met een maximum van €2000 als het openstaande bedrag meer dan €500 is.

Niet-toegestane handelingen

Het is strikt verboden om rente en vaste schadevergoedingen te vorderen op grond van bepalingen die niet in lijn zijn met de recente wetgeving of zonder het naleven van de verplichte initiële aanmaning en afkoelperiode. Bij overtreding kunnen er wettelijke straffen worden opgelegd door de rechter, waaronder het verplicht terugbetalen van onrechtmatig geïnde bedragen (inclusief het oorspronkelijke bedrag) aan de consument en het opleggen van boetes.

Mogelijke oplossingen

Om in lijn te zijn met de recente wetgeving, zijn er diverse strategieën die je kunt overwegen:

 • Verstuur een initiële kosteloze aanmaning en respecteer de afkoelperiode voor consumenten.
 • Implementeer nieuwe documenten die de vereiste bepalingen (zoals instaclause) bevatten voor recente overeenkomsten.
 • Herzien en wijzig de rentetarieven en schadevergoedingen in huidige documenten, of vermijd bepalingen die niet overeenkomen met de actuele wetgeving.

Welke stappen kun je ondernemen?

 1. Directe aanpassing: in huidige contracten met consumenten zijn bepalingen over rente en schadevergoeding bij vertraagde betaling niet langer geldig of toepasbaar. Het is verstandig om deze bepalingen te herzien en in lijn te brengen met de actuele wetgeving.
 2. Toevoegen van een addendum: wil je in de toekomst nog steeds hogere rentes en specifieke schadevergoedingen kunnen hanteren, overweeg dan een aanvullend addendum aan bestaande contracten toe te voegen. Dit addendum moet door alle betrokken partijen worden opgesteld en ondertekend. Hierin leg je de aangepaste regels rondom betalingsvertragingen vast. Zorg ervoor dat dit addendum voldoet aan de recente wettelijke vereisten.
 3. Vasthouden aan oude bepalingen: je kunt ervoor kiezen om de bestaande rente- en schadevergoedingsbepalingen te behouden. Echter, houd er rekening mee dat dit kan resulteren in boetes en verplichte terugbetalingen als ze niet overeenkomen met de nieuwe wet. Het is aan te raden om eerst juridisch advies in te winnen alvorens deze route te kiezen.

Impact op de Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden worden doorgaans één keer opgesteld en zijn van toepassing op vrijwel alle contracten. Een eenmalige wijziging is nodig, vooral bij vertraagde of onvolledige betalingen: Wanneer de klant een consument is, wordt er rente in rekening gebracht volgens de rentevoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 over betalingsachterstanden bij zakelijke transacties (oftewel de referentierente verhoogd met acht procentpunten, zoals omschreven in artikel 2 van die wet). Dit gaat in vanaf de dag na het versturen van de eerste herinnering, mits de schuldeiser een KMO is. Daarnaast gelden de volgende vaste schadevergoedingen:

 • €20 voor bedragen tot en met €150.
 • €30 plus 10% van het bedrag tussen €150,01 en €500 voor bedragen tussen deze waarden.
 • €65 plus 5% van het bedrag boven de €500, met een maximum van €2.000 voor bedragen boven de €500.

Deze rentes en schadevergoedingen zijn pas verschuldigd na een officiële ingebrekestelling, zoals een eerste herinnering volgens art. XIX.2. WER, en na het verstrijken van de afkoelperiode zoals bepaald in de wet, als de consument niet binnen deze periode betaalt. Dit omvat de kosten voor buitengerechtelijke invordering en heeft geen invloed op het recht op vergoeding van gerechtelijke invorderingskosten, zoals gerechtskosten en uitvoeringskosten. De eerste ingebrekestelling is gratis, maar vanaf de tweede kunnen kosten van €7,50 plus de actuele verzendkosten in rekening worden gebracht.

Conclusie

De recente wetswijziging heeft als doel de rechten van consumenten te waarborgen en oneerlijke invorderingsmethoden tegen te gaan. Voor bedrijven is het essentieel om zich te conformeren aan deze vernieuwde richtlijnen om juridische complicaties en boetes te vermijden. Onze Tudors staan uiteraard ook tijdens deze kwestie voor je klaar.

Heb je vragen over deze wetswijziging of wil je meer weten? Aarzel niet om een afspraak te maken met onze Tudors om jouw situatie grondig te bespreken. 🤝

Vragen over dit bericht?

Heb je bijkomende vragen over dit bericht? Aarzel dan niet om ons te contacteren. We helpen je graag verder!

©  Tudors Accountancy BVBA