Tijdelijke btw-verlaging voor duurzame energie-installaties: wat betekent dit voor jou?

Intro

Bij Tudors Accountancy zijn we altijd alert op fiscale veranderingen die van belang kunnen zijn voor jou en/of je bedrijf. Een recente wijziging in de Belgische btw-regelgeving rond duurzame energie-installaties heeft onze aandacht getrokken, dus het is dan ook vanzelfsprekend dat we de tijd nemen om dit even met je te delen.

Dit is wat je moet weten over de tijdelijke btw-verlaging voor duurzame energie-installaties.

De kern van de verandering

In een poging om duurzame energieoplossingen toegankelijker te maken voor huiseigenaren en om de overgang naar groenere energiebronnen te versnellen, heeft de Belgische overheid een belangrijke fiscale wijziging doorgevoerd. Van 1 april 2022 tot 31 december 2023 wordt een verlaagd btw-tarief van 6% toegepast op de aankoop en installatie van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Wat opmerkelijk is aan deze regeling, is dat het specifiek gericht is op woningen die jonger zijn dan 10 jaar. Dit is een duidelijke indicatie van de overheid om nieuwe huiseigenaren aan te moedigen om vanaf het begin duurzame keuzes te maken.

Door deze maatregel hoopt men niet alleen de adoptie van groene energie-initiatieven te stimuleren, maar ook een significante positieve impact te hebben op ons milieu door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de CO2-uitstoot te beperken.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Deze gunstige btw-verlaging is niet beperkt tot slechts een segment van de bevolking. Integendeel, het is ontworpen om een breed scala aan belanghebbenden te bereiken. Individuele huiseigenaren, die wellicht overwegen om hun woningen te upgraden met duurzame energieoplossingen, kunnen nu profiteren van deze financiële stimulans. Dit maakt de overstap naar groenere energiebronnen zowel aantrekkelijker als betaalbaarder.

Maar het stopt niet bij individuen. Bedrijven en verenigingen die vastgoed bezitten bestemd voor privébewoning of verhuur kunnen ook aanzienlijk profiteren. Of het nu gaat om vastgoedbedrijven die appartementencomplexen beheren of verenigingen die gemeenschappelijke woonruimtes aanbieden, deze regeling biedt hen de mogelijkheid om hun eigendommen te verduurzamen tegen een verlaagd tarief. Dit kan niet alleen leiden tot lagere energiekosten op de lange termijn, maar ook de waarde van hun vastgoed verhogen en hen positioneren als voorlopers op het gebied van duurzaamheid.

Voor welke woningen is het van toepassing?

De nieuwe btw-verlaging is niet beperkt tot traditionele gezinswoningen. In plaats daarvan heeft de overheid ervoor gekozen om een breed scala aan woonvormen te omvatten, waardoor meer mensen kunnen profiteren van deze stimulans.

  • Privéwoningen
  • Woon- en zorgcentra
  • Internaten
  • Jeugdbeschermingstehuizen en opvangtehuizen
  • Psychiatrische verzorgingstehuizen
  • Woningen voor beschut wonen

Het is cruciaal om te benadrukken dat, ongeacht het type gebouw, het onroerend goed voornamelijk als privéwoning moet dienen om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief. Dit zorgt ervoor dat de regeling gericht blijft op het bevorderen van duurzaam wonen op brede schaal.

Technische details en uitzonderingen

Bij het stimuleren van duurzame energieoplossingen is het van essentieel belang dat de geïmplementeerde systemen voldoen aan bepaalde technische normen om de gewenste milieuvoordelen te garanderen.

  • Zonneboilers en warmtepompen: voor deze installaties zijn er specifieke technische eisen opgesteld, met name met betrekking tot de uitstoot. Deze eisen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de systemen efficiënt werken en een minimale impact hebben op het milieu. Het is dus belangrijk voor huiseigenaren en bedrijven om nauw samen te werken met gecertificeerde installateurs die bekend zijn met deze normen.
  • Hybride warmtepompen: hoewel warmtepompen in het algemeen worden aangemoedigd vanwege hun energie-efficiëntie, zijn er bepaalde types, zoals de 'hybride warmtepompen', die vanaf 1 juli 2022 zijn uitgesloten van de btw-verlaging. Dit komt doordat deze specifieke systemen gedeeltelijk afhankelijk kunnen zijn van fossiele brandstoffen, wat niet in lijn is met de doelstellingen van de regeling.
  • Niet-privégedeelten van de woning: de regeling is specifiek gericht op het bevorderen van duurzaam wonen. Daarom zijn installaties die uitsluitend energie of warmte leveren aan delen van de woning die niet als privéwoning worden gebruikt, zoals commerciële ruimtes of recreatieve voorzieningen, uitgesloten van het verlaagde tarief.

Het is essentieel voor geïnteresseerden om zich grondig te informeren over deze technische details en uitzonderingen voordat ze investeren in duurzame energie-installaties, om ervoor te zorgen dat ze volledig profiteren van de fiscale voordelen.

Facturatie en compliance

Vanaf 1 juli 2022 is een specifieke vermelding op de factuur vereist om in aanmerking te komen voor het verlaagde btw-tarief.

"Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

Conclusie

Deze tijdelijke btw-verlaging is een uitstekende kans om te investeren in duurzame energie-oplossingen. Heb je vragen of wil je meer weten? Onze Tudors staan voor je klaar met persoonlijk en transparant advies. 🤝

Vragen over dit bericht?

Heb je bijkomende vragen over dit bericht? Aarzel dan niet om ons te contacteren. We helpen je graag verder!

©  Tudors Accountancy BVBA