Intro

Bij Tudors Accountancy vinden we het belangrijk om je op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen op het gebied van fiscale hervormingen.

Momenteel worden er door Minister van Financiën Vincent Van Peteghem verschillende maatregelen overwogen, waarvan één het potentieel afschaffen van de belastingvermindering in het kader van langetermijnsparen. In deze blog informeren we je over wat dit fiscale voordeel precies inhoudt en hoe je er nog steeds aanspraak op kunt maken.

Langetermijnsparen: wat houdt het in?

Langetermijnsparen biedt belastingvoordelen in de personenbelasting voor diegenen die specifieke uitgaven doen. Het is dan ook een waardevolle mogelijkheid om je financiële situatie te optimaliseren. Door het terugbetalen van een lening of het storten van een premie in een fiscale levensverzekering kun je aanspraak maken op deze belastingvermindering. Het terugbetalen van een lening voor bijvoorbeeld een niet-eigen woning, samen met het storten van premies in een fiscale levensverzekering, opent de deur naar het ontvangen van dit waardevolle fiscale voordeel.

Wat zijn de fiscale voordelen?

Langetermijnsparen biedt aantrekkelijke fiscale voordelen die zeker interessant zijn om te overwegen. De belastingvermindering in het kader van langetermijnsparen bedraagt namelijk 30% van de gedane uitgave, verhoogd met de gemeentelijke opcentiemen die geheven worden op de federale personenbelasting. Dit betekent dat je een aanzienlijk deel van je uitgaven kunt terugkrijgen via belastingvermindering.

Het maximale vrijstelbare bedrag voor langetermijnsparen is afhankelijk van je inkomen, met een absoluut maximum van € 2.350 per belastingplichtige. Als je in staat bent om het absolute maximumbedrag in aftrek te brengen, levert dit een fiscaal voordeel op van € 705 per jaar, zonder rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen. Voor een koppel kan het belastingvoordeel dus oplopen tot wel € 1.410 per jaar. Een belangrijk aandachtspunt is dat langetermijnsparen cumuleerbaar is met het opvullen van de woonbonus, maar alleen als de lening waarop de woonbonus betrekking heeft, is aangegaan vanaf 2015. Als je vóór 2015 een lening hebt afgesloten, is het helaas niet mogelijk om beide fiscale voordelen te combineren.

Met andere woorden: het benutten van het fiscale voordeel van langetermijnsparen is een verstandige strategie om je financiële situatie te versterken en je belastingdruk te verlagen.

Hoe het belastingvoordeel van langetermijnsparen optimaal benutten?

Er zijn verschillende manieren om optimaal gebruik te maken van het belastingvoordeel van langetermijnsparen. Hieronder geven we je een overzicht van twee belangrijke mogelijkheden:

Kapitaalaflossingen van een lening

Een eerste manier om gebruik te maken van het belastingvoordeel is door kapitaalaflossingen van een lening te doen. Er zijn echter specifieke voorwaarden waaraan de lening moet voldoen om fiscaal in mindering te worden gebracht:

  • De lening moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving. Een hypothecair mandaat is niet voldoende.
  • Je moet volle eigenaar zijn van de woning. Als je gebruikmaakt van een gesplitste aankoop, voldoe je niet aan deze voorwaarde.
  • De lening moet betrekking hebben op een woning die niet jouw eigen woning is, zoals een tweede verblijf of een investeringspand.
  • De lening heeft een minimale looptijd van 10 jaar.
  • De lening moet zijn afgesloten bij een financiële instelling binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Het deel van de kapitaalaflossingen dat in aanmerking komt voor belastingvermindering is beperkt tot een specifiek leningsbedrag, afhankelijk van het jaar waarin de lening is afgesloten. In 2023 bedraagt het maximumbedrag dat recht geeft op belastingvermindering € 78.440. Let op: dit maximumbedrag geldt per woning, niet per afgesloten lening.

Storten van een premie in een fiscale levensverzekering

Een andere manier om het belastingvoordeel te benutten, is door een premie te storten in een fiscale levensverzekering. Deze levensverzekering moet aan specifieke voorwaarden voldoen:

  • De levensverzekering moet een minimale looptijd hebben van 10 jaar.
  • De polis moet worden afgesloten vóór de leeftijd van 65 jaar.
  • De begunstigden bij overlijden moeten je echtgenoot, wettelijk samenwonende partner en/of bloedverwanten tot de tweede graad (ouders, kinderen, broers en zussen) zijn.

De fiscale levensverzekering kan de vorm aannemen van een schuldsaldoverzekering (waarbij de premie dient als risicopremie voor het uitkeren van een specifiek overlijdenskapitaal) of een spaarformule als aanvullende pensioenopbouw (waarbij de premie dient om een kapitaal op te bouwen dat meestal bij pensionering wordt uitgekeerd).

Het opgebouwde kapitaal in de levensverzekering ondergaat een eindtaxatie, die in principe plaatsvindt via een anticipatieve heffing op je 60e verjaardag. Bijdragen die na deze datum worden gestort, blijven onbelast bij uitkering. Het is belangrijk op te merken dat de eindtaxatie minder voordelig is als het contract wordt afgesloten na je 55e verjaardag of als de gestorte premie na die leeftijd wordt verhoogd. In dat geval wordt de eindtaxatie ingehouden op de tiende verjaardag van de eerste storting of premieverhoging, wat minder voordelig is.

Eventuele afschaffing van het fiscaal voordeel

Belangrijk om te vermelden: de voorgestelde fiscale hervorming overweegt ook de afschaffing van deze mogelijkheid om de ruimte in het kader van langetermijnsparen op te vullen. Maar: contracten die vóór eind 2023 worden afgesloten, zouden nog steeds kunnen profiteren van het fiscale voordeel gedurende de volledige looptijd van het contract.

Het blijft afwachten of de afschaffing daadwerkelijk zal worden doorgevoerd, aangezien de fiscale hervorming zich momenteel in de parlementaire voorbereidingsfase bevindt.

Conclusie

Het is zeer waarschijnlijk dat het fiscale voordeel in het kader van langetermijnsparen definitief wordt afgeschaft na dit jaar, met uitzondering van de fiscale voordelen voor bestaande contracten. Als je nog wilt profiteren van het belastingvoordeel van langetermijnsparen, is het belangrijk om vóór het einde van het jaar een lening voor een niet-eigen woning af te sluiten of een fiscale levensverzekering af te sluiten.

Bij Tudors Accountancy staan we altijd klaar om je te voorzien van meer informatie en advies over langetermijnsparen. Contacteer ons en ontdek hoe wij jouw bedrijf kunnen ondersteunen. 🤝